kontakt
tjänster
om oss
hem
EnglishSvenska
tjänster

Tjänster

Corporate Finance

Söderlind Corporate Finance stödjer företag och dess ägare genom alla faser av transaktionsprocesser – allt ifrån identifiering av möjliga köpare/investerare eller säljare, utformning av memorandum, värdering och finansiell analys, due diligence och förhandlingar till det legala genomförandet av transaktionen såsom intentionsavtal, aktieöverlåtelseavtal, aktieägaravtal etcetera.

Management

Söderlind Management stöttar med chefer på ledningsnivå och specialister för specifika och tidsbegränsade uppdrag för att fylla kompetens- eller kapacitetsluckor.

Trustee

Söderlind Trustee är företagarens stöd i både små och stora frågor. Vi arbetar med allt från familjerätt och andra legala frågor, etablering av holdingbolag med fullständig hantering och administration till att vara diskussionspartner i strategiska frågor rörande verksamhetsutveckling och företagsägande.

Birger Jarlsgatan 41A, 111 45 Stockholm. Tel 08-613 13 00. mail@soderlind.se